Únikové hra pro střední a vysoké školy

Pavel Bureš

O únikových hrách

Únikové hry nabízejí jedinečný zážitek, kdy se hráči ocitnou v tematicky propracovaném prostředí, plném hádanek, úkolů a rébusů. V posledních letech se únikové hry začaly prosazovat i ve školství, protože hravým způsobem rozvíjí logické myšlení studentů, stimulují kreativitu, podporují spolupráci a v neposlední řadě tak stmelují kolektiv.

Únikové hry pro školy

Klasická úniková hra je skupinová aktivita, při které je tým hráčů "uvězněn" v místnosti a musí během omezeného časového limitu najít cestu ven. Toho dosáhnou řešením různých úkolů, hádanek a rébusů, které jsou ve hře rozmístěny.

Venkovní únikové hry, které zažívají v posledních letech velký boom, naproti tomu často dokáží nabídnout komplexnější příběh, ve kterém umně zpracovávají nejrůznější témata. Ty mohou být inspirovány historií, vědou, filmem či literaturou. Hráči tak mohou například zachraňovat svět před zločineckou organizací, vydat se na vesmírnou misi nebo se hravou formou dozvědět něco o historii konkrétního místa či města.

Tento článek se zaměřuje na únikové hry vhodné zejména pro středoškoláky a vysokoškoláky.

Proč právě středoškoláci a vysokoškoláci?

Studenti středních, ale pochopitelně i vysokých škol jsou ideálními kandidáty pro únikové hry střední až těžké obtížnosti.

Mají dostatečně rozvinuté logické myšlení, schopnost týmové spolupráce a jsou připraveni čelit složitějším výzvám, které únikové hry tohoto typu nabízejí.

Únikové hry mohou být zároveň skvělým doplňkem ke školní výuce a přípravou na jejich budoucí profese. Pomáhají totiž rozvíjet v budoucnu tolik potřebné kritické myšlení, posilují schopnost řešit problémypodporují komunikaci mezi členy týmu a v neposlední řadě stmelují kolektiv.

Přínosy únikových her

1. Rozvoj kritického myšlení a řešení problémů: Únikové hry vyžadují od hráčů, aby přemýšleli logicky a kreativně. Řešení hádanek a úkolů nutí studenty analyzovat situace a hledat efektivní řešení.

2. Týmová spolupráce: V únikové hře je týmová práce klíčová. Hráči musí spolupracovat, komunikovat a koordinovat své činnosti, aby dosáhli společného cíle. To je zvláště důležité pro studenty, kteří se připravují na budoucí kariéru, kde budou často pracovat v týmech.

3. Kreativita: Únikové hry podporují kreativní myšlení a nápaditost. Studenti jsou nuceni myslet mimo rámec a hledat nekonvenční řešení problémů.

4. Motivace a zábava: Únikové hry jsou zábavné a poutavé. Poskytují studentům motivaci k učení a zapojení se do aktivit, které by jinak mohly být považovány za nudné nebo monotónní.

5. Praktická aplikace znalostí: Některé únikové hry mohou být navrženy tak, aby zahrnovaly prvky školní látky. Například úkoly mohou vyžadovat znalosti z matematiky, fyziky, chemie nebo historie, což umožňuje studentům prakticky aplikovat to, co se naučili ve škole.

  Výběr únikové hry

  1. Téma hry: Téma by mělo být atraktivní a relevantní pro studenty. Může být inspirováno historickými událostmi, vědeckými objevy nebo populárními knihami a filmy. 

  2. Příběh a úkoly: Příběh je základním prvkem únikové hry. Měl by být zajímavý a poutavý, aby udržel pozornost studentů. Úkoly by měly být rozmanité, zahrnovat různé typy hádanek (logické, matematické, jazykové) a být vhodně obtížné.

  3. Lokalita: Místo, kde se hra odehrává, by kvůli autenticitě mělo odpovídat zvolenému tématu a příběhu. Lokalita by pochopitelně také měla být poblíž školy nebo alespoň v rozumné dojezdové vzdálenosti od ní. Může se rovněž pojit s místem, kde je plánována školní či mimoškolní akce.

    Pevnost Vyšehrad - historická venkovní úniková hra

    Jedním z nejzajímavějších a nejvíce inspirujících míst pro venkovní únikovou hru je bezpochyby Vyšehrad v Praze. Tento historický areál, nacházející se v srdci Prahy, je proslulý svými pevnostními hradbami, nádhernými výhledy na město a bohatou historií.

    Pevnost Vyšehrad - Chrám sv. Petra a Pavla

    O historii Vyšehradu

    Vyšehrad, který byl původně založen v 10. století, hrál klíčovou roli v českých dějinách jako sídlo českých knížat a králů. Podle pověstí zde kněžna Libuše prorokovala slávu Prahy.

    Poněkud méně známou historií Vyšehradu je ovšem období, kdy se původní hradiště měnilo v moderní pevnost s rozsáhlými fortifikacemi. Její hradby, kasematy a jiné podzemní chodby, které se dochovaly až do dnešní doby, jsou ideální kulisou pro únikovou hru, která kombinuje historii s tímto moderním dobrodružstvím.

    O příběhu únikové hry 

    Hra Pevnost Vyšehrad vás svým příběhem přenese do 18. století, kdy Vyšehrad sloužil jako barokní pevnost pro vojenskou posádku. České země byly tehdy součástí Habsburské monarchie pod vládou císaře Karla VI.

    Hráči se ocitnou v době, kdy se Praha vzpamatovává z poslední morové rány a musí čelit mnoha výzvám.

    Vaším hlavním úkolem je "zachránit život cizího člověka a v této těžké době přitom nepřijít o ten vlastní".

    Základní informace

    • Délka únikové hry: 2-3 hod.
    • Počet úkolů: 11-12 dle scénáře hry (3 varianty)
    • Obtížnost úkolů: ★★★★☆
    • Začátek hry: kdykoliv od objednání, bez rezervace. 
    • Místo startu: V Pevnosti 35/11, Praha 2 - Vyšehrad 
    • Potřebujete: Chytrý mobilní telefon, max. 50 MB dat
    • Počet hráčů: neomezen (doporučujeme 2-6)

    Pro více informací navštivte stránku hry Pevnost Vyšehrad.

    Pevnost Vyšehrad - Cihelná brána

    Závěr

    Únikové hry pro středoškoláky a vysokoškoláky představují skvělý způsob, jak spojit zábavu s učením. Nabízejí studentům možnost rozvíjet důležité dovednosti, které jim budou užitečné nejen ve škole, ale i v budoucím profesním životě. S trochou kreativity a pečlivého plánování mohou být únikové hry cenným a obohacujícím doplňkem školní výuky.

    Pokud jste pedagog nebo student, který hledá nový způsob, jak se učit a bavit zároveň, neváhejte a vyzkoušejte nějakou únikovou hru. Třeba zrovna tu naši, zasazenou do prostředí ikonické historické části Prahy, Pevnosti Vyšehrad!

     

    Zpět na blog